04.3514.7504
Blog | Nơi chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh online, bán hàng trực tuyến

Làm thế nào để do tốc độ truy cập (load) của website

Cập nhật : 2012-09-13 20:08:47 - Lượt xem : 2267

Tốc độ load (truy cập) của 1 website là tối quan trọng vì nó là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người dùng. Nếu website của bạn làm người dùng phải đợi lâu thì có thể họ sẽ chuyển ngay sang website khác hoặc không quay lại web của bạn lần sau nữa.

Đây cũng là một trong những lý do mà Web9.vn đang làm hài lòng khách hàng. Hệ thống xử lý tối ưu của chúng tôi giúp website khách hàng truy cập với tốc độ nhanh chóng và tất nhiên không giới hạn số lượng người truy cập như ở 1 số dịch vụ khác. Hãy chọn web9 để thiết kế web cho bạn.

Nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ truy cập (load) của website, hãy thử 1 vài công cụ sau đây:

1. Web Page Analyzer

image

Web Page Analyzer giúp tính toán page size, kết cấu và thời gian download. Đồng thời tính được các thành phần của trang như: html , css, images, javascript….

Link: http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/

2. WebWait

image

Link: http://webwait.com/

3. Internet Supervision

Với giao diện trực quan sẳn có, tính được hiệu suất cũng như nội dung site và web service

image

Link: http://internetsupervision.com/

4. Website Pulse

Kiểm tra trạng thái server nơi bạn đặt site

Tốc độ load (truy cập) của 1 website là tối quan trọng vì nó là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người dùng. Nếu website của bạn làm người dùng phải đợi lâu thì có thể họ sẽ chuyển ngay sang website khác hoặc không quay lại web của bạn lần sau nữa.

Đây cũng là một trong những lý do mà Web9.vn đang làm hài lòng khách hàng. Hệ thống xử lý tối ưu của chúng tôi giúp website khách hàng truy cập với tốc độ nhanh chóng và tất nhiên không giới hạn số lượng người truy cập như ở 1 số dịch vụ khác. Hãy chọn web9 để thiết kế web cho bạn.

Nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ truy cập (load) của website, hãy thử 1 vài công cụ sau đây:

1. Web Page Analyzer

image

Web Page Analyzer giúp tính toán page size, kết cấu và thời gian download. Đồng thời tính được các thành phần của trang như: html , css, images, javascript….

Link: http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/

2. WebWait

image

Link: http://webwait.com/

3. Internet Supervision

Với giao diện trực quan sẳn có, tính được hiệu suất cũng như nội dung site và web service

image

Link: http://internetsupervision.com/

4. Website Pulse

Kiểm tra trạng thái server nơi bạn đặt site

image

Link: http://www.websitepulse.com/

5. Link Vendor

image

Link: http://www.linkvendor.com/seo-tools/site-analysis/website-speed-test,46.html

6. PageSpeed của Google

Link: https://developers.google.com/speed/pagespeed/

Các bài viết khác